Ziekmelden en verlof

Ziekte

Ziekmeldingen ontvangen wij graag vóór schooltijd (08.30 uur) via Social Schools. 
Afspraken bij de (tand)arts of orthodontist die onder schooltijd plaatsvinden, kunnen ook via Social Schools bij de betreffende groepsleerkracht worden gemeld.

Verlof

In principe kun je geen vrij krijgen voor vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Alleen als het vanwege het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om binnen ten minste één van de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan, kan de directeur één keer per schooljaar toestemming geven voor maximaal 10 schooldagen. Voor een vakantie langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Aanvragen voor een extra vrije dag voorafgaand aan een schoolvakantie, of een vrijdag of maandag om een lang weekend weg te gaan, kunnen dus niet worden toegestaan.