Passend onderwijs

Ondersteuning op maat

Ieder kind is uniek en heeft een andere vorm van ondersteuning nodig om tot leren te komen. Daarom werken we op De Groen handelingsgericht (HGW). Dit betekent dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen: we kijken wat een kind nodig heeft om een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te kunnen zetten en geven naast structuur ook vertrouwen en ruimte. Ieder kind is mede-eigenaar van het eigen leerproces. Onze leerkrachten maken het verschil. Hierbij werken we nauw samen met iedereen die bij het kind betrokken is. Deze werkwijze leidt tot een betere kwaliteit van ons onderwijs en van de begeleiding van onze leerlingen.

Binnen HGW wordt gedacht in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden van een kind. Verder wordt veel belang gehecht aan het leren van elkaar (mensen van binnen en buiten de school en natuurlijk van ouders). Door elkaars deskundigheid te gebruiken, kun je met elkaar komen tot een aanpak en begeleiding die werkt.

Hoe wij de ondersteuning van de leerlingen op De Groen organiseren, is terug te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel. 

LeesRT

Leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen krijgen daarbij extra ondersteuning. Een gespecialiseerde leerkracht (RT’er) begeleidt deze leerlingen individueel of in kleine groepjes buiten de klas. Met extra uitleg, herhaling en oefening gaat het leren lezen en spellen steeds beter.

RekenRT

Hulp bij rekenen is er voor kinderen die bij het leren rekenen meer begeleiding nodig hebben. In kleine rekengroepjes wordt gewerkt aan het beter leren rekenen. Door gerichte instructie te krijgen en handige strategieën te leren, worden het inzicht en de rekenvaardigheden vergroot.

Maatwerkgroep

Het is belangrijk om kinderen zo uit te dagen dat het leerpotentieel maximaal wordt benut en dat het plezier in leren blijft of toeneemt. Begaafde en hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Dat kan per kind verschillen. Ze worden hierin begeleid door onze maatwerkcoach.