Veiligheid

Een veilige school

Om je talenten maximaal te kunnen ontplooien, om te kunnen leren en groeien, moet je je veilig voelen in je dagelijkse omgeving. Daarom maken wij ons sterk voor een (sociaal) veilige school. Dat betekent dat leerkrachten écht oog hebben voor de leerlingen in hun klas, dat kinderen rekening houden met elkaar en dat iedereen zichzelf kan zijn. Om dat te bereiken, werken wij gericht aan een sociaal klimaat waarin pesten niet normaal is. Wat we doen om pestgedrag te voorkomen en hoe wij handelen als we signalen krijgen dat er toch wordt gepest, staat beschreven in ons (anti-)pestprotocol.

Huiselijk geweld

Op school streven wij er elke dag naar dat kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons er ook verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die dagelijks met kinderen werken. Daarom hanteren wij (het vijfstappenplan uit) de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.