Klachtenregeling

Procedure bij klachten

Als ouder kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg worden opgelost. Wij nodigen je van harte uit bij ontevredenheid de leerkracht en de directie aan te spreken. Lukt het niet om het probleem gezamenlijk op te lossen, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten.

Door een goede (interne en externe) klachtenregeling proberen we als school op een snelle en eenvoudige wijze signalen te ontvangen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van ons onderwijs en de goede gang van zaken op school.