Kunst en cultuur

Meer kunst in de klas

Het ontwikkelen van creativiteit is een belangrijke doelstelling van het onderwijs op onze school. Naast kennisvakken als taal en rekenen besteden wij veel aandacht aan expressieve vakken en culturele activiteiten. Zo stimuleren wij talent in de volle breedte en bouwen wij vanuit een christelijke visie aan een stevige culturele, kunstzinnige en creatieve basis van onze leerlingen.

'Ieder kind is een kunstenaar'

- Pablo Picasso -

Door een kind (jong) in aanraking te laten komen met kunst en cultuur ontwikkelt het zijn algemene ontwikkeling en een bredere kijk op de wereld. Wij bieden onze leerlingen een rijke en uitdagende leeromgeving aan, waar ervaren, beleven en ontdekken voorop staan en waarin zij plezier beleven in het ervaren, creëren, vervaardigen en musiceren.

Alle kunstzinnige disciplines en (cultureel) erfgoed worden in een betekenisvolle context aangeboden. Waar mogelijk is er verbinding met andere vakken en wordt de eigen omgeving betrokken. Onze interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) stellen jaarlijks een cultuurprogramma voor de groepen samen.

Culturele dag

Een keer per jaar hebben wij een culturele dag. Op deze dag staat een culturele activiteit (muziek, dans, beeldende kunst) centraal waaraan de hele school deelneemt. Aan het eind van de dag presenteren we het eindresultaat aan de ouders.