Waar staan we voor?

Missie

Wij geven onderwijs dat gericht is op een brede ontwikkeling en vorming van kinderen op weg naar een zelfstandig functioneren in de samenleving, waarbij wij rekening houden met ieders mogelijkheden. Dit is ons doel en het motiveert ons om het onderwijs op De Groen te blijven verbeteren en vernieuwen.

Visie

Als christelijke school willen wij midden in de samenleving staan. Wij streven naar een brede christelijke vorming van kinderen, en wij vinden onze inspiratie hiervoor in de Bijbel. Vanuit deze basis willen wij ons onderwijs vormgeven in het totale pakket van vakken op school en niet alleen tijdens het godsdienstonderwijs.

Daarom staan op de Groen van Prinsterer de volgende 4 punten centraal. 

1. Evenwichtige en brede ontwikkeling

2. Optimaal kunnen ontplooien

3. Onderling respect en waardering

4. Veilige sfeer en leeromgeving

Onderbouwing van onze visie

1. Elk kind krijgt de mogelijkheid zich evenwichtig en breed te ontwikkelen

Een goede balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk. Leren is voor ons een activiteit van en voor hoofd, hart en handen Vanuit christelijke visie hebben wij aandacht voor sociale, creatieve, culturele en persoonlijke vorming.

2. Elk kind wordt optimale ontplooiingsmogelijkheden geboden

Wij streven naar zorg op maat. Ons doel daarbij is dat ieder kind zich naar zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Door aan te sluiten op de ontwikkelingsbehoefte krijgen leerlingen succeservaringen, groeit het zelfvertrouwen en neemt het plezier in leren toe. Dat is een goede basis voor een kind om zich optimaal te kunnen ontplooien.

3. Er is onderling respect tussen leerlingen en leerkrachten

Wederzijds respect betekent dat we elkaar waarderen en rekening houden met elkaar. Dit geldt voor alle geledingen binnen de school: voor leerkrachten onderling, voor leerlingen onderling, maar ook voor leerlingen en leerkrachten naar elkaar toe. Dit rekening houden met elkaar en het leren waarderen van elkaar wordt vanuit deze basis breder getrokken naar de wereld om ons heen, een wereld waar mensen met andere culturen en meningen leven. De christelijke traditie waarin onze school staat, komt voort uit de Bijbel en wij vragen en verwachten dat de kinderen hier respectvol mee om gaan. Ook willen wij de kinderen leren met respect om te gaan met andere religieuze tradities en opvattingen. Samen vieren wij als school de grote christelijke feesten. Een belangrijk aspect binnen deze vieringen is het elkaar ontmoeten.

4. Er is een veilige sfeer

Vanuit de christelijke levensvisie wordt een plaats gecreëerd waar kinderen zich veilig voelen. Vanuit een houding van onderlinge waardering en rekening houden met elkaar is het mogelijk om een veilige leeromgeving te creëren, waarin iedereen zich veilig voelt en optimaal kan functioneren. Een omgeving van wederzijds vertrouwen.