Jaarkalender

Activiteiten schooljaar 2021-2022

In de jaarkalender staan de belangrijkste momenten van het jaar vermeld:

13 t/m 17 september Omgekeerde oudergesprekken

29 september Start kinderpostzegels

30 september Schoolreisje groep 1 t/m 8

4 oktober Dierendag

6 oktober Start kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober)

7 oktober Studiedag (tweedaagse, kinderen vrij)

8 oktober Studiedag (tweedaagse, kinderen vrij)

16 oktober Herfstvakantie t/m 24 oktober

12 november  ‘s Middags lootjes trekken gr 5 t/m 8

18 november  Informatieavond groep 8

23 november KOL-gesprekken gr 1 t/m 8 (Kind Ouder Leerkracht voor groep 5-8)

25 november KOL-gesprekken gr 1 t/m 8 (Kind Ouder Leerkracht voor groep 5-8)

3 december Sinterklaasfeest

23 december Kerstviering

24 december 12:00 uur  Kerstvakantie t/m 9 januari 2022

20 januari  Ouderavond/nieuwjaarsborrel

31 januari Adviesgesprekken groep 8

3 februari Adviesgesprekken groep 8

8 februari Culturele dag

18 februari Voorjaarsvakantie t/m 27 februari 2022

11 maart Klassenfeest gr 8

18 maart Eerste rapport mee groep 1 t/m 8

21 maart KOL-gesprekken gr 1 t/m 7 (Kind Ouder Leerkracht voor groep 5-7)

24 maart KOL-gesprekken gr 1 t/m 7 (Kind Ouder Leerkracht voor groep 5-7)

30 maart Verkeersexamen groep 7

3 april Bink Kids Run

13 april Paasviering

15 april Paasvakantie t/m 18 april 2022

16 april Schoolvoetbaltoernooi

20 april IEP eindtoets gr 8

21 april IEP eindtoets gr 8

8 mei Moederdag

18 mei Kamp groep 8

19 mei Kamp groep 8

20 mei Kamp groep 8

24 mei Schoolreis groep 1 t/m 7

26 mei Hemelvaartvakantie t/m 27 mei 2022

6 juni Pinkstervakantie

7 juni Avond4daagse t/m 10 juni 2022

15 juni Studiedag (Kinderen vrij)

19 juni Vaderdag

22 juni Pre-adviesgesprekken gr 7

23 juni ALV

29 juni Pre-adviesgesprekken gr 7

11 juli Rapporten mee groep 1 t/m 8; Laatste schooldag gr 8

12 juli Musical gr 8

14 juli Kennismaken nieuwe groep

15 juli 12:00 uur Begin zomervakantie t/m 28 augustus 2022