Ouderbijdrage

Voor extra voorzieningen en activiteiten

Net zoals alle andere scholen worden ook wij gesubsidieerd volgens normen van de overheid. Daarnaast vragen wij een bijdrage van ouders. Deze is niet verplicht, maar wel onmisbaar als wij als school iets extra’s willen doen. 

Schoolfonds

De Groen beschikt over een schoolfonds waar wij extra voorzieningen uit financieren die ten goede komen aan het onderwijs. Bijvoorbeeld extra formatie-uren ten behoeve van gymnastiek, remedial teaching, schoolfruit, onze schoolbibliotheek, vieringen en de aanschaf van computers en de benodigde software.

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging de hoogte van de (vrijwillige) bijdrage vastgesteld. U ontvangt hierover vlak voor of na de herfstvakantie een bericht.