Maatwerkgroep

Verdieping en verbreding

In de Maatwerkgroep zitten leerlingen die meer in hun mars hebben: (meer of hoog)begaafde leerlingen én leerlingen die uitblinken in een of meer vakken of vaardigheden. De Groen heeft een speciaal programma voor deze leerlingen dat verbreding en verdieping biedt en allerlei mogelijkheden om henzelf en hun talenten te ontwikkelen. Zo blijven leerlingen met plezier leren en naar school gaan.

Extra uitdaging

Ons onderwijs is erop gericht zo goed mogelijk aan te sluiten op de kwaliteiten en talenten van ieder kind. De Maatwerkgroep is dan ook geen aparte klas: wij stemmen ons onderwijs af op de individuele leerbehoefte en geven maatwerkleerlingen in de eigen klas voldoende uitdaging. Onze Maatwerkcoach begeleidt/coacht de leerkrachten bij de begeleiding van toptalenten in hun groep.

Wij stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken en bewust in te zetten en dagen ze uit méér te ontdekken. Maar het allerbelangrijkst vinden wij dat onze leerlingen hun zin in leren bewaren, dat hun motivatie wordt vergroot en dat hun creativiteit wordt aangesproken.