Praktische info

Schooltijden, vakanties en jaarplanning

Alle informatie handig bij elkaar

Op deze plek is terug te vinden hoe alles gaat en werkt bij ons op school. Daarnaast bevat onze schoolgids veel belangrijke en praktische informatie over het reilen en zeilen op De Groen. Voor communicatie met ouders maken wij gebruik van Social Schools. 

Schooltijden

Op De Groen werken we niet met een continurooster. De schooltijden voor onder- en bovenbouw zijn verschillend.

Vakanties en vrije dagen

In het vakantierooster staan alle vakantie- en andere lesvrije (mid)dagen overzichtelijk op een rij.

Jaarkalender

De belangrijkste momenten van het schooljaar, zoals ouderavonden en vieringen, staan in de jaarkalender.

Extra informatie