Kwaliteitszorg

Elke dag een beetje beter

De ‘goede dingen nog beter proberen te doen’; dat is kwaliteitszorg. Kwaliteitsbewaking en -verbetering is een cyclisch proces van telkens onderzoeken, concluderen en verbeteren. Daarom gaan wij steeds weer na of wij de gewenste kwaliteit leveren en waarmee wij die kwaliteit kunnen verbeteren. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de juiste manier evalueren of bereikt is wat we wilden bereiken.

Kwaliteit behouden

Op onze school werken professionele mensen die regelmatig worden bijgeschoold. Daarnaast wordt ieder jaar nagegaan welke methodes aan vervanging toe zijn. Alle door ons gebruikte methodes voldoen aan de kerndoelen zoals die in de wet zijn vastgelegd. De manier van lesgeven in de klas is erop gericht de leerlingen op hun eigen niveau te benaderen. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs te bewaken en te borgen.