Muziek en bewegen

Muziekonderwijs

Muziek maken is niet alleen heel leuk, het zorgt ook voor een creatieve uitdaging, ontspanning en verbondenheid. Het geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten ontdekken.

In samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) hebben we een aantal leerlijnen uitgezet, zoals het bijwonen van orkestrepetities van het Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest. Daarnaast geven musici workshops in verschillende groepen. We werken met de (digitale) methode 123ZING.

Bewegingsonderwijs

Sport en beweging is belangrijk voor de gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bovendien is het goed voor de concentratie en de motoriek.

Op De Groen hebben wij een mooie gymzaal, waar alle groepen twee keer per week sport- en spelactiviteiten doen. De kleutergroepen krijgen op dinsdag- en vrijdagmorgen gymnastiekles van de eigen (groeps)leerkracht. De vakleerkracht gym geeft de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs.