Samen met ouders

Samen sterk

Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Wij streven ernaar om regelmatig contact met ouders te onderhouden en stellen hun mening en inbreng zeer op prijs. Ouders kennen hun kind immers het beste. De inbreng van de ouders – gekoppeld aan de deskundigheid van de school – maakt dat wij onze leerlingen optimaal kunnen begeleiden. Zo kunnen wij samen groeien. Kinderen leren beter en gaan met (meer) plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school.

Ouders helpen mee

Hulp van ouders stellen wij erg op prijs en wordt zeer gewaardeerd. Ouderparticipatie geeft de school een open sfeer, met veel contacten tussen ouders en leerkrachten. Mede door deze inzet kunnen wij bijzondere activiteiten organiseren. Meewerken op school is een leuke bezigheid en geeft veel informatie over de leefwereld van je kind op school. Kinderen vinden het vertrouwd en prettig. De activiteiten waarbij wij een beroep op ouders kunnen doen, zijn onder andere excursies, museumlessen, een theaterbezoek, sportactiviteiten of feesten. Ook ontmoeten wij ouders graag bij vieringen en presentaties.